Bilder fra Øksnevik Hyttefelt
 
Fagområder

Eiendomsutvikling
Bindeledd mellom offentlig og privat sektor
Konsulent innen eiendomsrelaterte saker.
* Kontrakter
* Erklæringer
* Mer

Tekniske søknader
* Byggsøknader
* Delingssøknader
* Utslippssøknader

Taksering
* Fritid
* Bolig

  Reguleringsarbeid
* Prosessen fra A til Å
* Bistår andre aktører

Jordskiftesaker
* Innsending av Krav om Jordskifte
* Representasjon


AVO NO AS
Birkedalsveien 57
Postboks 1108
4683 SØGNE
Telefon: 913 85510
Telefaks: 38 16 66 00
E-post: post@avo.no